99 lượt xem    

Mường Thanh Khánh Hòa 'cắt ngọn' xong 3 tầng xây vượt

photo1540091437390 1540091437391759240588 - Mường Thanh Khánh Hòa 'cắt ngọn' xong 3 tầng xây vượt


photo1540091437390 1540091437391759240588 - Mường Thanh Khánh Hòa 'cắt ngọn' xong 3 tầng xây vượtTTO – UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ giao Sở Xây dựng và Sở Tư pháp kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ pháp lý dự án Mường Thanh Khánh Hòa để xem xét, xử lý trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị để xảy việc xây vượt tầng.

Source link

Đánh giá

Đánh giá và bình luận

bình luận

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *